Polskie miasta w baśni i legendzie

Von: Tylicka, Barbara (wybór)

2010 Literatura

ISBN‑10: 83-7672-094-5
ISBN‑13: 978-83-7672-094-4

Ab Klasse 5  

Quiz von Dr. Agnes Bugajska-Schretter

Quiz wurde 41-mal bearbeitet.

Bewertung:
Narodziny miast giną w mrokach dziejów. Zwykliśmy je nazywać bajecznymi, legendarnymi. Archeolodzy dopiero od XIX wieku świadomie drążą ziemię, odkrywając tajemnice zagubionych cywilizacji...
Nach oben