Biblioteczka niedźwiadka
Kijanki

Von: Brzechwa, Jan

Wydawnictwo Sara

ISBN‑10: 83-7297-490-X
ISBN‑13: 978-83-7297-490-7

Ab Klasse 1  

Quiz von Katarzyna Glowalla

Quiz wurde 433-mal bearbeitet.

Bewertung:
Wiersz o kijankach i żabach. Klasyka polskiej poezji dla dzieci.
Nach oben