Biblioteczka niedźwiadka
Chrząszcz

Von: Brzechwa, Jan

2009 Wydawnictwo Sara

ISBN‑10: 83-7297-178-1
ISBN‑13: 978-83-7297-178-4

Ab Klasse 1  

Quiz von Katarzyna Glowalla

Quiz wurde 855-mal bearbeitet.

Bewertung:
Wiersz o chrząszczu i o wole, z którego zaczerpnięty jest najbardziej znany polski łamaniec językowy:
"W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie"
Nach oben