Bajki dla malucha
Katar

Von: Brzechwa, Jan

2011 Skrzat

ISBN‑10: 83-7437-415-2
ISBN‑13: 978-83-7437-415-6

Ab Klasse 1  

Quiz von Jan Bieber i mama

Quiz wurde 676-mal bearbeitet.

Bewertung:
Katarzyna była chora. Przyszedł do niej lekarz i... się zaraził. Wkrótce kichało całe miasto. Tak można streścić ten wierszyk, który najmłodsi często chętnie recytują z pamięci.
Nach oben