Westermann Logo

Złote bajki (Bd. 25)
Bazyliszek

Von: autor nieznany

Wydawnictwo EM

ISBN‑10: 83-89301-41-5
ISBN‑13: 978-83-89301-41-3

Ab Klasse 2  

Quiz von Magdalena Grassl

Quiz wurde 440-mal bearbeitet.

Bewertung:
Smok i rycerze to klasyka literatury dziecięcej;
ale smok z kogucią głową i sprytna rada uczonego, by użyć lustra w zgładzeniu potwora - to coś niezwykłego.
Nach oben