Westermann Logo

Lokomotywa

Von: Tuwim, Julian

Wydawnictwo Sara

ISBN‑10: 83-7297-044-0
ISBN‑13: 978-83-7297-044-2

Ab Klasse 1  

Quiz von Regina Kamberow-Thiemann

Quiz wurde 2371-mal bearbeitet.

Bewertung:
Wesoła bajeczka napisana w rytmie turkotu kół pociągu.
Poeta po mistrzowsku przedstawił stojącą "dostojnie" na stacji lokomotywę,
jak również odtworzył elementy ruchu i wrażenia dźwiękowe ruszającego i jadącego pociągu.
Nach oben