Pisanice
Ernest in Celestina

Von: Pennac, Daniel

2020 Mladinska knjiga

ISBN‑10: 961-01-5623-1
ISBN‑13: 978-961-01-5623-9

Ab Klasse 6  

Quiz von Manja Vršič

Quiz wurde 71-mal bearbeitet.

Bewertung:
Nekoč sta bila dva svetova. Tisti, v katerem so živeli medvedi, in tisti, v katerem so živele miši. Drug drugemu so se izogibali in se opazovali z velikim nezaupanjem. Hkrati so se bali in se prezirali, prijateljstvo med njimi pa nikakor ni bilo mogoče. Potem pa sta nekega dne nerodni medved Ernest in neubogljiva miš Celestina prekršila vsa pravila svojih svetov in se skupaj znašla v veliki godlji. Rodilo se je veliko prijateljstvo in nič več ni tako, kot je bilo.
Nach oben