Czytam sobie (poziom 1, fakty)
Planety pana Mikołaja. O wielkim astronomie

Von: Czerwińska-Rydel, Anna

2016 Egmont Polska Sp. z o.o.

ISBN‑10: 83-281-1451-8
ISBN‑13: 978-83-281-1451-7

Ab Klasse 1  

Quiz von Agata Schabowska

Quiz wurde 111-mal bearbeitet.

Bewertung:
Kiedy Mikołaj Kopernik był małym chłopcem, lubił patrzeć w niebo pełne gwiazd. Nie bał się zadawać pytań, gdy coś go interesowało lub budziło jego wątpliwości. To między innymi dzięki temu, już jako znany astronom, dokonał odkryć, które rozsławiły jego imię w całym świecie.
Nach oben