JEDNOŚĆ dla dzieci
Ali Baba i czterdziestu rozbójników

Von: autor nieznany

2010 Jedność

ISBN‑10: 83-7660-170-9
ISBN‑13: 978-83-7660-170-0

Ab Klasse 2  

Quiz von Regina Kamberow-Thiemann

Quiz wurde 474-mal bearbeitet.

Bewertung:
Dawno temu, w dalekim kraju, żył Ali Baba i rozbójnicy marzący o bogactwie. Nie tylko wrodzony spryt oraz pomyślny los pomogły Ali Babie osiągnąć szczęście i bogactwo, lecz także to, że był dobrym i szlachetnym człowiekiem.

Nach oben