Velike slikanice
Kekec in Prisank

Von: Vandot, Josip

2002 Mladinska knjiga

ISBN‑10: 86-11-16277-3
ISBN‑13: 978-86-11-16277-5

Ab Klasse 3  

Quiz von Manja Vršič

Quiz wurde 34-mal bearbeitet.

Bewertung:
Josip Vandot je po motivih ljudskih pripovedi napisal serijo planinskih zgodb o Kekcu.
Nach oben